Hotarari consiliu local 2017HOTARAREA NR.13 Din data de 10 martie 2011 privind solicitarea trecerii, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si terenuri aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Homorod si in administrarea Consiliului Local Homorod
HOTĂRAREA NR.12 Din 10 martie 2011 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2011
HOTĂRAREA NR.11 Din 10 martie 2011 privind aprobarea repartizarii excedentului bugetului local din anii precedenti
HOTĂRAREA NR.10 Din 10 martie 2011 privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
HOTARAREA NR.9 Din data de 10 martie 2011 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii privind modernizarea infrastructurii de transport in comuna Homorod si satele apartinatoare Mercheasa si Jimbor
HOTĂRAREA NR.8 din data de 03 februarie 2011 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul privat al comunei Homorod
HOTĂRAREA Nr. 7 din 03 februarie 2011 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea Consiliului Local Homorod pe anul 2011
HOTARAREA NR.6 Din data de 03 februarie 2011 Privind respingerea proiectului de hotarare privind infintarea Politiei Locale Homorod
HOTARAREA NR.5 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pe anul 2011
HOTARAREA NR.4 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale pe anul 2011
HOTARAREA NR.3 Din 03 februarie 2011 privind instituirea şi aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2011
HOTARAREA NR.2 Din 03 februarie 2011 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
HOTARAREA NR.1 Din 03 februarie 2011 privind aprobarea organigramei de funcţionare şi a statelor de funcţiuni pe anul 2011
HOTĂRÂREA Nr. 6 Din 29 ianuarie 2009 privind asocierea Consiliului Local Homorod cu Consiliile Locale Rupea, Hoghiz si Apata in vederea infiintarii unui Ocol Silvic in regim de Regie Autonoma pentru gestionarea si administrarea terenurilor cu vegetatie forestiera proprietatea consiliilor locale
HOTĂRÂREA Nr.5 din 29 ianuarie 2009 privind instituirea si aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2009
HOTĂRÂREA Nr.4 din 29 ianuarie 2009 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
HOTĂRÂREA Nr.3 din 29 ianuarie 2009 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate în calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale
HOTĂRÂREA Nr.2 din 29 ianuarie 2009 privind aprobarea organigramei de functionare si a statelor de functiuni pe anul 2009
HOTĂRÂREA Nr.1 din 29 ianuarie 2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitiile in patrimoniul public al Consiliului Local Homorod , aferenti studiului de Fezabilitate privind „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in judetul Brasov, Romania”, intocmit de echipa de consultanta CES Germania, UTCB Romania, GFA Germania.
RAPORT
PROCES-VERBAL Incheiat astazi 14 februarie 2008 in sedinta ordinara de lucru a consiliului local
HOTARAREA Nr.18 din 5 august 2008 privind vanzarea unor terenuri pentru constructii de cabane de vacanta
HOTARAREA Nr.17 din 5 august 2008 privind vanzarea unor terenuri pentru constructii de cabane de vacanta
HOTARAREA Nr.16 din 5 august 2008 privind aprobarea preturilor de strigare pentru licitatiile publice ce se vor organiza pentru valorificarea de masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea comunei Homorod
HOTARAREA Nr.15 din 5 AUGUST 2008 privind infiintarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Padurea Bogatii HOMOROD
HOTARAREA Nr.14 din 5 august 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil de tip I
HOTARAREA Nr. 13 din 5 AUGUST 2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
HOTARAREA Nr. 12 din 8 mai 2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
HOTARAREA Nr.8 din 14 FEBRUARIE 2008 privind aprobarea unor taxe locale privind mijloacele auto inscrise la nivel de comuna pentru anul 2008
HOTARAREA Nr.7 din 14 februarie 2008 privind aprobarea unor cote de combustibil
ANEXA la Hotararea Nr.6/17.06.2008
HOTARAREA Nr.6 din 14 februarie 2008 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007
HOTARAREA Nr.5 din 14 februarie 2008 privind aprobarea bugetului local si al unitatilor autofinantate pe anul 2008
HOTARAREA Nr.5 din 17 iunie 2008 privind alegerea viceprimarului comunei Homorod
HOTARAREA Nr.4. din 17 iunie 2008 privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local
HOTARAREA Nr.4 din 29 ianuarie 2008 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
HOTARAREA Nr.3 din 17 iunie 2008 privind legalitatea constituirii consiliului local
HOTARAREA Nr.3 din 29 ianuarie 2008 privind aprobarea noilor norme de venituri si criteriile ce vor fi luate in calcul la stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale
HOTARAREA Nr.2 din 17 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali
HOTARAREA Nr.2 din 29 ianuarie 2008 privind instituirea si aprobarea unor taxe locale si speciale pentru anul 2008
HOTARAREA Nr.1 din 17 iunie 2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local
HOTARAREA Nr.1 din 29 ianuarie 2008 privind aprobarea organigramei de functionare si a statelor de functiuni pe anul 2008
Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor