HOTARAREA Nr.2 din 17 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in sedinta de constituire la data de 17 iunie 2008,
Avand in vedere raportul comisiei de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor locali la scrutinul din data de 01.06.2008 si propunerile de validare sau invalidare a mandatelor acestora, precum si voturile exprimate pentru fiecare consilier,
In temeiul prevederilor art.31 alin.(2)si ale art.45 din Legea nr.215/2001-republicata modificata si completata prin OUG nr.20/2008 a administratiei publice locale;

HOTARASTE:
Articol unic:Se aproba procesul-verbal prezentat de Comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor in consiliul local Homorod la data de 1 iunie 2008 si in consecinta valideaza mandatele urmatorilor consilieri locali:
1.-AROS ELISABETA-U.D.M.R.
2.-CIRICA CORNEL-Partidul Democrat Liberal
3.-DRAGOMIR IOAN-Partida Romilor
4.-DUMITRU GHEORGHE-Partidul Verde
5.-LORINCZ BELA-U.D.M.R.
6.-OUATU ADRIAN-Partidul Democrat Liberal
7.-PELEI GHEORGHE-Partidul Democrat Liberal
8.-PELEI IOAN-Partidul Democrat Liberal
9.-SUCACIU MATEI-DAN-Partidul National Liberal
10.-SUCI NECHITA-Partidul Democrat Liberal
11.-SONA STEFAN-DORU-Partidul Social Democrat

Presedinte de varsta al sedintei de constituire
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor