HOTARAREA Nr.1 din 17 iunie 2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local
Consiliul local al comunei Homorod, intrunit in sedinta de constituire la data de 17 iunie 2008
Avand in vedere propunerile facute si rezultatul voturilor exprimate privind numarul si componenta Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali alesi in scrutinul din data de 1 iunie 2008;
In temeiul prevederilor art.31 alin.(2) si ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata si modificarile aduse prin OUG nr.20/2008;
HOTARASTE:
Articol unic: Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local Homorod judetul Brasov formata din 3 membrii, care va functiona pe intreaga durata a mandatului,in urmatoarea componenta:

1.-PELEI GHEORGHE-Presedinte
2.-DUMITRU GHEORGHE-Secretar
3.-OUATU ADRIAN-Membru

Presedinte de varsta al sedintei de constituire
Cirica Cornel
Contrasemneaza Secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor