HOTARAREA NR.6 Din data de 03 februarie 2011 Privind respingerea proiectului de hotarare privind infintarea Politiei Locale Homorod
Consiliul local al comunei Homorod, intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 03 februarie 2011,
Analizand initiativa primarului comunei Homorod prin care propune infiintarea Politiei Locale Homord in conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010;
Avand in vedere propunerile facute in sedinta in sensul respingerii proiectului mai sus mentionat si tinand cont de complexitatea atributiilor ce le revin politistilor locali si de faptul ca nu exista personal specializat si nici fondurile banesti necesare infiintari Politiei Locale;
In temeiul art. 36 alin.(2) litera "d", si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
ART.1. Consiliul Local al comunei Homorod respinge proiectului de hotarare privind infintarea Politiei Locale Homorod.
ART.2. Primarul comunei Homorod raspunde si duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Contrasemneaza
Suci NechitaM
SECRETAR
Puscas Alina

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor