HOTARAREA Nr.7 din 14 februarie 2008 privind aprobarea unor cote de combustibil
Consiliul local al comunei Homorod ,intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 14 februarie 2008,
Vazand referatul primarului comunei Homorod ,prin care justifica si solicita aprobarea unor cote de combustibil necesar pentru buna functionare a serviciilor publice ale consiliului local,o activitate normala a serviciului de asistenta sanitara si sanitar veterinara,a invatamantului si asigurarea unui control eficient al pazei de noapte in cele trei localitati,
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind normativele de cheltuieli pentru consiliile locale;
In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.n si o din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

HOTARASTE:
Art.1.-Pentru anul 2008, se aproba o cota lunara de combustibil (motorina sau benzina) dupa cum urmeaza:
-300l motorina pentru exploatarea autoturismelor proprietarea Primariei
-20l benzina pentru deplasarea navetistilor din orasul Rupea
-40l benzina pentru dispensarul uman Homorod
-50l benzina pentru Dispensarul veterinar Homorod
-40l benzina pentru Scoala Generala Homorod
-50l benzina pentru postul de Politie Homorod
Art.2.-Decontarea lunara a cheltuielilor ocazionate cu procurarea cantitatilor de combustibil aprobate mai sus se va face pe baza bonurilor fiscale emise de catre unitatile de vanzare a produselor petroliere in limita cantitatilor aprobate.
Art.3.-Decontarea lunara a cheltuielilor ocazionale cu motorina pentru tractor si buldoexcavator se va face in functie de ordin de deplasare si al foii de parcurs al utilajelor cu consumul specific legal.
Art.-4.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul financiar contabil al primariei.

Presedinte de sedinta
Lorincz Bella
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor