HOTARAREA Nr.5 din 17 iunie 2008 privind alegerea viceprimarului comunei Homorod
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov, intrunit in prima sedinta din data de 17 iunie 2008,
Avand in vedere rezultatul voturilor exprimate in mod secret de catre consilieri,
In temeiul prevederilor art.57 alin.(3) si ale art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-republicata,

HOTARASTE:
Articol unic.- Domnul consilier LORINCZ BELA, se alege in functia de viceprimar al comunei Homorod,cu confirmarea in scris ca acest consilier mai este membru UDMR.

Presedintele primei sedinte a consiliului local
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor