HOTARAREA Nr.4. din 17 iunie 2008 privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in prima sa sedinta de lucru din data de 17 iunie 2008,
Avand in vedere propunerile facute de catre consilierii locali si rezultatul voturilor exprimate de catre acestia privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local Homorod pe o perioada de 3 luni;
Tinand cont de prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001-republicata;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

HOTARASTE:
Articol unic: Se alege ca presedinte de sedinta a consiliului local Homorod pe o perioada de 3 luni, d-nul consilier CIRICA CORNEL,care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.

Presedinte de varsta a sedintei de constituire
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor