HOTARAREA Nr.3 din 17 iunie 2008 privind legalitatea constituirii consiliului local
Consiliul local al comunei Homorod judetul Brasov,intrunit in sedinta de constituire la data de 17 iunie 2008,
Avand in vedere rezultatul validarii mandatelor consilierilor locali, precum si depunerea juramintelor de catre acestia;
In temeiul prevederilor art.34 alin.(2)si 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-republicata;
HOTARASTE:
Articol unic:Consiliul local al comunei Homorod se declara legal constituit.

Presedinte de varsta al sedintei de constituire
Cirica Cornel
Contrasemneaza secretar
Noaghiu Ioan

Biserica Beclean


Citeste mai mult!
 
 
Primaria Homorod © 2008
Toate drepturile rezervate
Home | Turism | Istorie | Primarul | Consiliul local | Hotarari | Galerie | Formulare | Proiecte de viitor